Správa IT

Naší primární činností je outsourcing (tj. externí správu) informačních systémů (IS) – počítačových sítí, serverů, infrastruktury i samostatných počítačů. Tuto službu poskytujeme jak firmám s fungujícím malým nebo středním informačním systémem (IS), tak firmám rozhodujícím se zřídit nový informační systém (IS).

V případě outsourcingu nemusí tyto firmy zaměstnávat vlastní odborníky starající se o informační systém (IS), ale mohou využívat zkušeností specialistů naší firmy. Podle velikosti a složení vašeho informačního systému a podle náročnosti na jeho správu a vašich doplňujících požadavků, vám stanovíme optimální dobu potřebnou pro pravidelnou údržbu a maximální reakční dobu v případě řešení nenadálých poruch.

Naši technici jsou specialisty na správu serverů pracujících pod operačními systémy:

  • Microsoft Windows Server
  • Linux
  • Novell NetWare

Provádíme instalace a administraci komunikačních a aplikačních serverů Lotus Domino/Notes, databázových serverů Microsoft, MySQL, Interbase.

Orientujeme se ve většině nejrozšířenějších účetních a manažerských systémech, jako jsou Helios, Pohoda, Money a spousta dalších…